"AZƏRMARKA" MMC

    English









1996, August, 22. Gəmilər

428-434
Marka mellə ağardılmış yapışqanlı kağız üzərində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Perforasiya: 14.0.
Markanın ölçüsü: 28.5x42,6 mm.
Vərəqdə 50 (10x5) marka var.
Çox rənglidir. Londonda THoQ tərəfindən çap olunmuşdur.
N 428 - 100 man. Çinin at tramvayı gəmisi.
N 429 - 150 man. Üç yelkənli gəmi, "Danimarka" Danimarka gəmisi.
N 430 - 200 man. Dörd yelkənli gəmi "Nippon Maru" Yaponiya.
N 431 - 250 man. Üç yelkənli gəmi "Mirka" Macarıstan gəmisi.
N 432 - 300 man. Dürd yelkənlili "Ruzen-htern" Rusiya barkası.
N 433 - 400 man. Üç yelkənli şxun "Ariadna" Almaniya.
Tirajı: 40000, 40000, 40000, 200000, 40000, 40000.
Hədiyyə vərəqi. Hədiyyə vərəqinin ölçüsü: 107x76 mm. Markanın ölçüsü: 28.3x 42.6 mm.
N 434 - 500 man. Markanın üzərində 3 yelkənli qayıq "Tovarish" Rusiya təsvir olunmuşdur, Hədiyyə vərəqinin üzərində "Sagres-I"-Alman gəmisi təsvir olunmuşdur.
Tirajı: 25000.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar