"AZƏRMARKA" MMC

    English

07.02.2009. Naxçivan Muxtar Respublikasının 85 illiyinə həsr olunmuş marka.Rəssam X. Mirzəyev
Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 14,0.
Markanın ölçüsü 28 x 40 mm.
Blokun ölçüsü 104 x 139 mm.
Çap olunub "Belarusskiy Dom Peçati", Belarusiya.
Tiraj: 4000 marka hər səhifədə 4000.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar