"AZƏRMARKA" MMC

    English

04.05.2009. Azərbaycan - NATO - 15 illik əməkdaşlıq.Rəssam X. Mirzəyev
Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 14,0.
Markanın ölçüsü 40x28 mm.
Vərəqin ölçüsü 109x169 mm.
Çap olunub "Belarusskiy Dom Peçati", Belarusiya.
Tiraj: 5000 vərəq və ya 40000 hər səhifədə.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar