"AZƏRMARKA" MMC

    English13.04.2009. Avropa 2009. Astronomiya.
Rəssam X. Mirzəyev
Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 14,0.
Markanın ölçüsü 28x40 mm.
Vərəqin ölçüsü 136x84 mm.
Suvenir səhifə 80x80 mm.
Çap olunub "Belarusskiy Dom Peçati", Belarusiya.
Tiraj: 50000 vərəq və ya 15000 hər səhifədə.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar