"AZƏRMARKA" MMC

    English05.05.2009. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi - 50 illiyi.Rəssam X. Mirzəyev
Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 14,0.
Markanın ölçüsü 42x28 mm.
Vərəqin ölçüsü 109x169 mm.
Çap olunub "Belarusskiy Dom Peçati", Belarusiya.
Tiraj: 100000 marka.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar