"AZƏRMARKA" MMC

    English12.02.2012. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı - 20 il.

Rəssam X. Mirzəyev


Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 14,0.

Markanın ölçüsü: 40 x 28 mm.

Blokun ölçüsü: 105 x 168 mm.

Tiraj: 50000 səhifə.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar