"AZƏRMARKA" MMC

    English15.06.2013. Azərbaycan - Macarıstan birgə buraxılışı.Rəssam Istvan Veisenburger.
Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 14.
Markanın ölçüsü : 40 x 28 mm.
Suvenir səhifənin ölçüsü: 109 x 59 mm.
Tiraj: 10000 suvenir səhifə.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar