"AZƏRMARKA" MMC

    English07.05.2014. Ətraf mühitin mühafizəsi naminə beynəlxalq dialoqRəssam X. Mirzəyev.
Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 14.
Markaların ölçüsü: 40 x 28 mm, 28 x 40 mm
Səhifənin ölçüsü: 130.5 x 66.5 mm.
Suvenir səhifənin ölçüsü: 78 x 66.5 mm.
Tiraj: 10 000 suvernir səhifə və ya 10 000 marka.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar