"AZƏRMARKA" MMC

    English25.07.2014. Qızıl güllər.Rəssam X. Mirzəyev.
Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 14.
Markaların ölçüsü: 28 x 30 mm; 28 x 40 mm.
Səhifənin ölçüsü: 70 x 81 mm.
Suvenir səhifənin ölçüsü: 80 x 83 mm.
Tiraj: 10 000 marka.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar