Poçt markaları

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 100 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 07.12.2018
Kataloq №: 1501
Nominal: 0.60 M
Vərəqin ölçüsü: 202х185,5 mm
Markaların ölçüsü: 29.8x40.6 mm
Tiraj: 499 968
Perforasiya: başdan-başa, 14:14¼
Rəssam: Vüqar Əyyubov
Çap olunub: Cartor Security Printing CSP, Fransa

24 (6x4) markadan ibarət vərəq. Marka üzərində tribuna və yarımdairə üzrə iki sıra kürsülər təsvir olunub. Üçölçülü qrafik təsvir ümumilikdə “100” ədədi formasında hazırlanıb.

azermarka