Poçt markaları

Bakının erməni daşnak və bolşeviklərdən azad olunmasının 100 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 27.09.2018
Kataloq №: 1491
Nominal: 0.30 M
Vərəqin ölçüsü: 240x177 mm
Markaların ölçüsü: 36x51 mm
Tiraj: 100 008
Perforasiya: başdan-başa, 13½:13¼
Rəssam: Vüqar Əyyubov
Çap olunub: Cartor Security Printing CSP, Fransa

18 (6x3) markadan ibarət kiçik vərəq. Markanın üzərində əlində bayraq tutmuş Qafqaz İslam Ordusunun süvarisi təsvir olunub. Əsgərin əlindəki bayrağın birinci yarısı fəs, ikinci yarısı isə ADR-in o dövrkü bayrağı formasında tərtib edilib.

azermarka