Birinci gün zərfləri

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 18.12.2020
Marka №: 1714-1715
Formatı: 220x110 mm
Tiraj: 200
Dizayner: Məryam Güləliyeva

 

azermarka