Birinci gün zərfləri

Azərbaycan Dəmir Yollarının 140 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 10.12.2020
Marka №: 1712-1713
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 800
Dizayner: Anar Mustafayev

    

azermarka