Birinci gün zərfləri

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna dəstək. Poçt-xeyriyyə markası

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 10.12.2020
Marka №: 1711
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

  

azermarka