Birinci gün zərfləri

Azərbaycan Respublikası poçt markalarının ilk buraxılışının 100 illiyi (20 oktyabr 1919)

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 30.12.2019
Marka №: 1658-1661
Formatı: 220x110 mm
Tiraj: 200

 

azermarka