Birinci gün zərfləri

Sumqayıt şəhərinin 70 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 21.11.2019
Marka №: 1592
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Dizayner: Nəriman Məmmədzadə

   

azermarka