Birinci gün zərfləri

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 20 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 09.09.2019
Marka №: 1556
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 600
Dizayner: Nəriman Məmmədzadə

  

azermarka