Birinci gün zərfləri

Mahatma Qandinin anadan olmasının 150 illik yubileyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 26.07.2019
Marka №: 1551
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 500
Dizayner: Nəriman Məmmədzadə

    

azermarka