Birinci gün zərfləri

Azərbaycan-Belarus birgə buraxılışı. Xalq nağılları

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 03.12.2019
Marka №: 1598-1599
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

    

azermarka