Birinci gün zərfləri

Ümumdünya Poçt İttifaqının 145 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 09.10.2019
Marka №: 1582
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Dizayner: ÜPİ

      

azermarka