Birinci gün zərfləri

Azərbaycan və Pakistanın birgə buraxılışı. Məscidlər

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 27.12.2018
Marka №: 1524-1525
Formatı: 200x140 mm
Tiraj: 200
Dizayner: Anar Mustafayev

  

azermarka