Birinci gün zərfləri

Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Elza İbrahimovanın 80 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 20.12.2018
Marka №: 1504
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

   

azermarka