Birinci gün zərfləri

Bakının erməni daşnak və bolşeviklərdən azad olunmasının 100 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 27.09.2018
Marka №: 1491
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Rəssam: Vüqar Əyyubov

 

azermarka