Birinci gün zərfləri

Azərbaycan və Dünya Bankı. İnkişaf naminə tərəfdaşlıq. 25 il

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 19.09.2017
Marka №: 1320
Formatı: 162x114 mm
Tiraj: 200
Dizayner: Nəriman Məmmədzadə

   

azermarka