Poçt markaları

Azərbaycanda telefon rabitəsinin yaranmasının 135 illiyi

Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 05.12.2016
Kataloq №: 1282
Nominal: 0.10 M
Markaların ölçüsü: 40x28 mm
Tiraj: 200 000
Perforasiya: darağabənzər, 14
Rəssam: Xasay Mirzəyev
Çap olunub: Belarusian Printing House Publishing Co., Minsk, Belarus

30 (5x6) markadan ibarət vərəq.

Marka Azərbaycanda telefon rabitəsinin yaranmasının 135 illiyinə həsr edilib.

azermarka